Внесени коментари:
ludo
Cvetanka Rocheska, 16.07.2015 00:06:00
Какво уживање... Облачињата и боите на леталото се прекрасен декор на небесната шир. Можеби ќе беше подобар ефектот ако параглајдеристот пред себе имаше повеке простор....
Boro N., 15.11.2015 22:02:00