Фотограф: Dejan Malikovski (Види портфолио)
Наслов: Посебен поглед, на градски парк.
Опис: Езерце во третиот дел на градски парк.
Локација на фотографирање: Градски парк.
Користена опрема: Konica Minolta Z3
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 20.08.2007
Категорија: Природа
Оригинална големина: 1018x400 px
Клучни зборови: Езеро , езерце , вода , скопје , парк , градски , природа , небо , зеленило , рефлексија , Дејан , Маликовски , Пејсаж , вир , вирче , дрва , дрво , шума
Датум на објавување: 30.12.2007