Фотограф: Dimitar Janevski (Види портфолио)
Наслов: Funny Portrait
Опис: ...of a Dog!
Локација на фотографирање:
Користена опрема: Praktica B200. Pentacon 50mm/1.8 Fulifilm 100
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 17.08.2008
Категорија:
Оригинална големина: 830x1320 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 07.09.2008