Фотограф: -->pocttopus <-- (Види портфолио)
Наслов: ~
Опис: ~
Локација на фотографирање: ~
Користена опрема: ~
Времетраење на експозиција: ~
Датум на фотографирање: 02.08.2011
Категорија: Абстракт
Оригинална големина: 800x600 px
Клучни зборови: ~
Датум на објавување: 02.08.2011