Фотограф: Kosta Kostovski (Види портфолио)
Наслов: Grand Canyon helicopters
Опис: Grand Canyon helicopter tours down the mighty Colorado River. Coupled with arresting views and countless activities, the Canyon’s is worthy of its status as one of the world’s wonders.
Локација на фотографирање: Grand Canyon,California, USA
Користена опрема: EXIF
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 26.02.2013
Категорија: Транспорт › Воздушен
Оригинална големина: 1919x1285 px
Клучни зборови: Grand Canyon
Датум на објавување: 26.02.2013