Фотограф: Darko Dedic (Види портфолио)
Наслов: перспектива
Опис: Прага сега како и пред 100 години
Локација на фотографирање: Прага
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 19.04.2014
Категорија: Објекти
Оригинална големина: 1416x2016 px
Клучни зборови: град , архитектура
Датум на објавување: 21.04.2014