Фотограф: Kosta Kostovski (Види портфолио)
Наслов: архитектонски микс
Опис: архитектонски микс
Локација на фотографирање: Скопје
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 15.06.2014
Категорија: Архитектура
Оригинална големина: 1620x1084 px
Клучни зборови: Скопје
Датум на објавување: 14.12.2014