Фотограф: tane kostadinovski (Види портфолио)
Наслов: Под капија
Опис: Меѓународен турнир ,ИКАС, -2015 Треска
Локација на фотографирање: Кањон Матка
Користена опрема: Pentax ist D +zoom 70/205mm
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 04.06.2014
Категорија: Спорт
Оригинална големина: 730x575 px
Клучни зборови: кану
Датум на објавување: 04.06.2015