Фотограф: Сашко Стефановски (Види портфолио)
Наслов: Смокче
Опис: Смок на пауза
Локација на фотографирање: с.Јастребник / Осогово
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 01.06.2015
Категорија: Природа
Оригинална големина: 1486x1114 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 04.06.2015