Фотограф: Јордан Танаскоски (Види портфолио)
Наслов: градски
Опис: мирно лето
Локација на фотографирање: скопје
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 09.07.2015
Категорија:
Оригинална големина: 1280x960 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 09.07.2015