Фотограф: Cvetanka Rocheska (Види портфолио)
Наслов: залез
Опис: залез
Локација на фотографирање: Охрид
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 08.08.2015
Категорија:
Оригинална големина: 611x458 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 12.07.2015