Фотограф: Cvetanka Rocheska (Види портфолио)
Наслов: парраглајдер
Опис: параглајдерист
Локација на фотографирање: Скопје
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 09.06.2015
Категорија: Транспорт › Воздушен
Оригинална големина: 640x480 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 16.07.2015