Фотограф: Cvetanka Rocheska (Види портфолио)
Наслов: Скопје
Опис: Скопје
Локација на фотографирање: Скопје
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 02.06.2015
Категорија: Архитектура › Споменици
Оригинална големина: 1944x2592 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 19.07.2015