Фотограф: kiril shark (Види портфолио)
Наслов: Паун
Опис: ги демонстрира убавите перја
Локација на фотографирање:
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 03.08.2015
Категорија:
Оригинална големина: 1024x685 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 03.08.2015