Фотограф: Boro N. (Види портфолио)
Наслов: Вчерашен, денешен и утрешен цвет
Опис: Хибсикусот нуди секој ден нов цвет.
Локација на фотографирање: Тераса
Користена опрема: SONY DSC-W210
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 08.08.2015
Категорија:
Оригинална големина: 1600x1158 px
Клучни зборови: Природа , цвет
Датум на објавување: 16.11.2015