Фотограф: kiril shark (Види портфолио)
Наслов: Изворите на Црн Дрим
Опис: ...
Локација на фотографирање:
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 01.09.2016
Категорија:
Оригинална големина: 1024x564 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 01.09.2016