Фотограф: Aleksandra Todorova (Види портфолио)
Наслов: централ парк
Опис: Централ парк ресервоар
Локација на фотографирање:
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 19.11.2016
Категорија:
Оригинална големина: 690x460 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 19.11.2016