Фотограф: mirka fotografija (Види портфолио)
Наслов: Пупка
Опис: Смрзната пупка од роза
Локација на фотографирање:
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 18.12.2015
Категорија: Природа › Растенија
Оригинална големина: 4320x3240 px
Клучни зборови: растеније , пупка , црвена , роза , мраз , зима , љубов
Датум на објавување: 31.01.2017