Фотограф: mirka fotografija (Види портфолио)
Наслов: Св.Јован Богослов Канео, Охрид
Опис: Св.Јован Богослов Канео, Охридско Езеро, Македонија
Локација на фотографирање: Охрид, Македонија
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 15.05.2016
Категорија:
Оригинална големина: 3456x4608 px
Клучни зборови: архитектура , црква , крст , планини , дрвјаа , борови , езеро , вода , бранови , чамец , брод , невреме , облаци , Св.Јован Богослов Канео , Охридско Езеро , Македонија
Датум на објавување: 01.02.2017