Фотограф: Boro N. (Види портфолио)
Наслов: Крај на играта
Опис: Играта заврши, победникот познат, следни повелете...
Локација на фотографирање: Сала за спорт
Користена опрема: SONY DSC-W210
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 12.09.2017
Категорија: Спорт
Оригинална големина: 1250x1556 px
Клучни зборови: Спорт
Датум на објавување: 23.01.2018