Фотограф: Gjorgji Gacevski (Види портфолио)
Наслов: БЕРГЕН
Опис: Пристаниште, Берген
Локација на фотографирање: Норвешка
Користена опрема: Sony
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 04.11.2011
Категорија: Транспорт › Поморски
Оригинална големина: 2575x1937 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 23.03.2018