Фотограф: Јордан Танаскоски (Види портфолио)
Наслов: Ливада
Опис: природа
Локација на фотографирање: Лешок
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 10.04.2018
Категорија:
Оригинална големина: 1171x879 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 10.04.2018