Фотограф: Јордан Танаскоски (Види портфолио)
Наслов: облаци
Опис: природа
Локација на фотографирање:
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 29.05.2018
Категорија:
Оригинална големина: 1280x511 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 29.05.2018