Фотограф: Јордан Танаскоски (Види портфолио)
Наслов: Зајдисонце
Опис: Сончев зрак
Локација на фотографирање: Унгарија
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 16.08.2018
Категорија:
Оригинална големина: 1238x929 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 16.08.2018