Фотограф: kiril shark (Види портфолио)
Наслов: Ханаума Бај
Опис: Поппуларна плажа
Локација на фотографирање:
Користена опрема:
Времетраење на експозиција:
Датум на фотографирање: 30.09.2016
Категорија:
Оригинална големина: 1024x642 px
Клучни зборови:
Датум на објавување: 05.01.2019